2015

09.10.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

Tilaisuuden avaajaksi saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin vastuualueen johtaja Hannu Sulin, joka puheessaan totesi, että medialukutaidosta on tullut kaikkien

05.10.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

Oman toiminnan esiin tuominen

29.09.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

Mediakasvatuksessa kehittämisvastuun kasautuminen yksittäisille innokkaille on edelleen tavallista, vaikka ilmiö on tunnustettu jo pidemmän aikaa

21.09.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

HMS:ssä suositeltujen toimenpiteiden mukaisesti mediakasvatusviranomainen, siis KAVI, tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, toimien samalla ennakoivasti ja läpinäkyvästi.

14.09.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

Lasten elämä on median kyllästämää. Rikkaissa valtioissa ympäri maailman tästä alkaa olla melko yhtenäinen näkemys.

07.09.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

Here, in the National Audiovisual Institute, one of our objectives is to promote media literacy in Finland. A solid background for this work can be formed based on research.

02.09.2015 - Vieraskirjoittajat -

Halusimme korjata tilanteen: Kaikki kuvaa -sivustolla oppimateriaali on audiovisuaalista ja lapset voivat käyttää sivustoa itse.

27.08.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

Digitalisaatio pelastaa koululaitoksen ja suomalaisen kilpailukyvyn.

12.08.2015 - KAVIn työntekijät - MEKU

Viime päivinä Yle on kiinnittänyt uutisoinnissaan huomiota nuorten muuttuvaan mediankäyttöön ja videoblogaukseen.

06.08.2015 - Vieraskirjoittajat -

Eetin tuore opas on rakennettu rohkaisevan palautteen pohjalta

Sivut