Elokuvakasvatuksen palvelupaketti opettajankoulutuslaitoksiin

Koulukino tarjoaa elokuvakasvatuksen välineitä opettajankoulutuslaitoksille uuden Koulukino Laudatur -verkkopalvelun muodossa. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan opettajankoulutuslaitosten didaktikkojen ja opiskelijoiden käyttöön.

Konseptin sisältöä suunniteltiin ja koostettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden ja ohjausryhmän kanssa viime vuoden aikana. Konseptista on muodostunut tässä prosessissa nettipalvelu, joka tarjoaa opettajankoulutuslaitoksien käyttöön ilmaista elokuvamateriaalia ja elokuvakasvatuksen välineitä.

Yhteistyökumppaneiden, KAVIn Elokuvapolun, Suomen elokuvakontaktin ja Kelaamon, tarjoamia pitkiä ja lyhyitä elokuvia luetteloidaan sopimaan kaikkien oppiaineiden sisältöihin, uusiin opetussuunnitelmiin (2016) sekä tukemaan opettajaksi opiskelevien ammatillisuuteen ja ammattietiikkaan liittyviä pohdintoja. Palvelun nimi on Koulukino Laudatur ja se julkistetaan kevään aikana. 

Vuonna 2014 käynnistynyt hanke on jatkoa vuosina 2012 ja 2013 Koulukinon ja Suomen elokuvakontaktin toteuttamalle laajalle yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin suunnatulle koulutuskiertueelle. Koulutuskiertueen palautteen pohjalta todettiin tarve pysyvämmälle media- ja elokuvakasvatuksen koulutukselle opettajankoulutuslaitoksissa. Vuonna 2014 alkaneen koulutuskiertueen konseptointihankkeen tavoitteena on juurruttaa käyttöön liikkuvan kuvan hyödyntäminen opetuksen työvälineenä. Palvelun suunnittelussa on hyödynnetty ohjausryhmään kuuluvien didaktikkojen asiantuntemusta, jotta palvelusta saataisiin mahdollisimman hyvin opettajankoulutuksen tarpeisiin sopiva kokonaisuus.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Elokuvapolku-verkkopalvelu, Suomen Elokuvakontakti, Tuotos, Koulukinon Kelaamo, Mediakasvatusseura, AV-arkki sekä opettajankoulutuslaitosten didaktikkoja.

Marjo Kovanen
tuottaja
Koulukino