Media-avain avaa myönteisten mediasisältöjen aarrearkun

Millaisia roolimalleja elokuvissa on? Rikkovatko elokuvat stereotyyppejä vai toistavatko niitä? Tarjoavatko elokuvat myönteisiä malleja kuten vastuullisuutta, epäitsekkyyttä tai toiveikkuutta? Entä minkä ikäisille mikin elokuva on tarkoitettu tai sopii parhaiten?

Koulukinon Media-avain on 4–15-vuotiaiden lasten vanhempia palveleva verkkosivu, joka punnitsee mediasisältöjä kasvatuksen näkökulmasta. Ohjausryhmän kanssa luodun kriteeristön avulla voidaan arvioida erityisesti median myönteisiä aineksia kuten innostavuutta, turvallisuutta ja näkökulmien moninaisuutta. Pilottivuoden 2015 aikana Media-avaimessa on arvioitu teatterilevitykseen tulevia elokuvia, ja monet suomalaiset elokuvateatterit jo hyödyntävät Media-avainta yleisötyössään.

Media-avaimen päätehtävänä on antaa elokuvien sisällöstä asiallista tietoa, jota vanhempien on vaikeaa tai mahdotonta saada muista tietolähteistä: ikärajoista, mainonnasta ja elokuvakritiikistä. Kun perheille annetaan tietoa myönteisistä mediasisällöistä, vanhempia herätellään myös pohtimaan, millaisia sisältöjä he itse pitävät myönteisinä ja laadukkaina.

Myönteisten sisältöjen arvioiminen ja ikärajojen seuraaminen on avannut mielenkiintoisen ikkunan elokuvateollisuuteen, teattereiden ohjelmistoon ja perheiden mediankäyttötapoihin. Pienten lasten kanssa käydään ahkerasti elokuvissa, mutta teattereiden lastenelokuvatarjonta sopii yleisesti ottaen paremmin kouluikäisille. Vuonna 2015 elokuvateattereissa esitetyistä lastenelokuvista vain 17 % – yhteensä neljä elokuvaa – oli ikärajaltaan S eli kaikenikäisille sallittuja.

Viime vuoden elokuvaensi-illoista löytyy runsaasti esimerkiksi onnistumisen kokemuksia, yhteistyömalleja ja huumoria. Vanhemmat kääntyvät Media-avaimen puoleen kuitenkin myös silloin, kun ikärajoista ja elokuvien haitallisista sisällöistä halutaan tietää lisää: perheiden elokuvavalintoja määrittää yhä usein haittojen minimointi. Etenkin ikärajajousto on tapetilla monenlaisissa tilanteissa. Uusi Star Wars -elokuva (ikäraja 12) vetää pieniä faneja puoleensa magneetin lailla, ja pikkulasten kanssa yritetään livahtaa televisiosta tutun Late Lampaan (ikäraja 7) näytöksiin.

Media on parasta yhdessä nautittuna. Media-avaimen jokaiseen arvioon sisältyy kiitosta saanut keskusteluosuus, johon on poimittu elokuvan keskeisiä teemoja ja ideoita niiden purkamiseen. Myös mediakasvatus on herkullisinta yhdessä tuumin tehtynä. Tiiviin ammatillisen yhteistyön kautta Media-avain voi kasvaa yhden luukun palveluksi, josta vanhemmat löytävät kaikki mediat peleistä sarjakuviin. Kirjastojen ja pelikasvattajien kanssa Media-avaimen jatkokehittely on jo aloitettu.

Heli Metsätähti-Koistinen
Tuottaja
Koulukino – Skolbio ry