Mediataide kasvattaa!

Mediataide kasvattaa! -palvelu laajentaa kohderyhmäänsä.

Mediataide kasvattaa! on AV-arkin ylläpitämä media- ja taidekasvatuksen verkkopalvelu, josta löytyy kattava määrä kotimaisia mediataideteoksia vapaasti esitettäväksi opetuskäytössä. Teosten rinnalla palvelusta löytyy katsomiskokemuksen purkuun tarkoitettuja tehtäviä, jotka kannustavat myös omaan median tuottamiseen.

Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelu vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. Tavoitteemme on tukea opettajien työtä tuottamalla laadukasta opetusmateriaalia eri ikäisten lasten kanssa työskentelyyn. Mediataide kyseenalaistaa usein tavanomaista mediakuvastoa ja toimii hyvin myös audiovisuaalisen kerronnan perusopetuksessa.

Palvelu mahdollistaa kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta. AV-arkki on vuosittain laajentanut palveluaan uudella temaattisella oppaalla sekä mediataideteosten sarjalla vuodesta 2012 lähtien. Verkkopalvelun teokset ovat ikärajaluokiteltuja, ja koko palvelu on kaksikielinen.

Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelun käytettävyyttä parannettiin vuonna 2016. Käyttäjäkyselystä saadun palautteen pohjalta palvelu julkaistiin tabletti- ja mobiilikäyttöä tukevalla responsiivisella alustalla ja palvelun viralliseksi nimeksi ja verkko-osoitteeksi valittiiin Mediataide kasvattaa! (www.mediataidekasvattaa.fi).

Käyttäjäkyselyssä toivottiin usein vaikeista asioista puhumiseen liittyvää oppimateriaalia. Saadun palautteen perusteella oppimateriaalisarjaa jatkettiin vuoden 2016 aikana tunnekasvatuksen teemalla. Uusi Miltä tuntuu? -opas tuotettiin loppuvuodesta 2016, ja se julkaistiin Educa-messujen elokuvakasvatuksen osastolla tammikuussa 2017. Miltä tuntuu? -opas antaa välineitä varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisten tunnekasvatuksen tueksi.

Mediataide kasvattaa! -palvelun kohderyhmänä ovat aiemmin olleet varhaiskasvatus ja -alakouluikäiset lapset sekä heidän kasvattajansa. Vuoden 2017 aikana palvelun kohderyhmää laajennetaan yläkouluikäisiin.

Haluamme tarjota teoksia, joiden teemat puhuttelevat yläkouluikäisten kohderyhmää ja sopivat heille. Opassarjan uusin osa antaa näkökulmia taiteen tulkinnan ja tuottamisen hyödyntämiseen osana monilukutaidon kehittymistä sekä laaja-alaisen oppimisen prosessia. Nykytaide, ja erityisesti mediataide osana sitä, on mitä oivallisin oppimateriaali monilukutaidon, lähdekritiikin ja monimediallisen ilmaisun oppimiseen. Tästä esimakua saatiin jo AV-arkin mediataitoviikon oppimateriaalissa, jossa lähtökohtana oli verkossa esillä oleminen ja esiintyminen. Uusi oppimateriaali tuotetaan taiteilijoiden sekä tutkijoiden tiimityönä. Asiantuntija-artikkeleita kirjoittavat tutkijat sekä työryhmässä mukana olevat taiteilijat tulevat pohtimaan teoksiin sopivia tehtäviä yhdessä. Mediataide kasvattaa! -palvelun käyttäjistä kootaan kokemusasiantuntijoiden paneeli, joka osallistuu verkkopalvelun jatkokehittämiseen.

AV-arkin Mediataide kasvattaa! -palvelun kautta teosten esittäminen ja tehtävien käyttäminen on aina ollut avointa ja ilmaista, mutta palvelun käyttäminen on vaatinut kuitenkin kirjautumisen. Vuoden 2017 aikana kartoitamme mahdollisuuksia palvelun avaamisesta kokonaan tai osittain avoimeksi ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi.

Roi Ruuskanen
Mediakasvatuksen tuottaja
AV-arkki

Kuvat: Heta Kuchka, Hurmaavat; Kimmo Modig, Deep 4 U

Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki on tehnyt vuodesta 1989 saakka uraauurtavaa työtä kokeellisen audiovisuaalisen taiteen levittäjänä ja näin myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö.