Mediatarinat jakoon – Nuorten mediakulttuuria tallentamassa ja tukemassa

Millainen on nuoren suhde viestintäteknologiaan? Entäpä julkisuuteen? Mikä häntä askarruttaa?

Viime syksynä Tekniikan museossa käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Mediatarinat jakoon -hanke, johon yllä olevat kysymykset oleellisesti liittyvät. Yhdessä yläkoululaisten kanssa hankkeessa tehdään työpajamalli, joka perustuu nuorten tapaan luoda ja jakaa mediasisältöjä. Toiminnalla tuetaan nuorten tasapainoisen ja turvallisen mediasuhteen kehittymistä ja sekä monilukutaitoa.

Pajassa nuoret saavat tehtäväkseen tehdä Q&A-formaatilla videon, jossa pohtivat oman arkensa viestintää. Nuoret kysyvät ja nuoret vastaavat itse kysymyksiin asiantuntijoina. Pajan lopuksi kaikki videot katsotaan sekä keskustellaan videoiden sisällöistä. Keskustelun lomassa nuorille tarjotaan eväitä videoita suosivan somen maailmaan ja kerrataan mediasisältöjen jakamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Nuoret asiantuntijoina

Sosiaalinen media on nuorten omaa tilaa, jota he haluavat kontrolloida. Sisältöä, joka ei vastaa nuoren omaa identiteettiä, ei jaeta sosiaalisessa mediassa. Omaa sisältöä jaetaan pääasiassa kavereille ja rajaus saattaa olla hyvinkin tiukka tilanteen mukaan. Nuorten mediakulttuuriin liittyy vahvasti julkisuuden käsite. Pajan piloteissa kysymykset yksityisyydestä sivuutettiin, mutta julkisuuteen liittyvissä kysymyksissä käsiteltiin rajatun näkyvyyden teemoja ja jopa kiusaamista.

Nuoret ovat sosiaalisen median asiantuntijoita, mutta heidän mediakulttuurinsa ei ole homogeenista. Osa vierastaa sosiaalisen median käyttöä ja toisaalta osa on somen suurkuluttajia ja -tuottajia. Palvelusuunnittelun kannalta nuorten erilaiset somen käyttötottumukset luovat haasteita, mutta nykydokumentoinnin näkökulmasta mielenkiintoisia avauksia.

Nykydoku ja museotoiminta

Työpajoissa tuotettu materiaali kertoo nykynuorten suhteesta mediaan ja siten videoilla on myös nykydokumentoinnillinen merkitys. Pilottien Q&A-videot tallennetaan soveltuvilta osin museon kokoelmiin ja aineistosta kootaan lisätyn todellisuuden kerros Etäunelmia – Yhteys yli ajan ja paikan -näyttelyyn. Tavoitteena on haastaa nuoret itse osallistumaan näyttelykokonaisuuden luomiseen ja täten tuoda koko näyttely lähemmäs nykypäivää.

Tarinat tulevat yleisön katsottaviin maksuttoman mobiilisovelluksen kautta, ja niiden jakamista kokeillaan nuorten ehdoilla sosiaalisessa mediassa. Samalla museo saa tilaisuuden testata toimintamallia, jossa asiakas toimii sisällöntuottajana sekä asiantuntijana.

Mediatarinat jakoon -hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun ja siinä kehitetty työpajamalli julkaistaan verkkojulkaisuna muidenkin mediakasvatustyötä tekevien avuksi hankkeen päätteeksi. Asiantuntijoina hankkeessa ovat  Suomen museoliitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo sekä Mediakasvatusseura ry.

Outi Putkonen
Palvelukoordinaattori
Tekniikan museo