Käyttöoikeudet

Talletussopimus velvoittaa KAVIa seuraamaan tallettajiensa aineistojen käyttöä sekä tarvittaessa neuvomaan niihin liittyvissä asioissa. Ennen kuin materiaali (elokuvakopiot, filmisiirrot, valokuvat tms.) voidaan luovuttaa arkiston ulkopuoliseen käyttöön, on asiakkaan hankittava kyseistä tarkoitusta varten elokuvanlevittäjän, tallettajan tai oikeuksien omistajan lupa.

KAVI hoitaa ja välittää talletettujen aineistojen myyntiä omistajien luvalla ja ohjaa asiakkaita ulkopuolisten oikeuksien omistajien puoleen, jos tarpeen.    

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin omassa hallinnassa oleviin kokoelmiin kuuluvat Suomi-Filmin ja Suomen Filmiteollisuuden pitkät näytelmäelokuvat, Teuvo Tulion elokuvien teatteriesitysoikeudet sekä Suomi-Filmi Oy:n mittava dokumenttifilmien arkisto.