Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) asiakirjat

KAVIn tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomukset. Asiakirjat ovat pdf-muodossa.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

  • Ministeriön ja KAVIn välinen tulossopimus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja KAVIn välinen tulossopimus määrittelee alkavan vuoden toiminnalliset tavoitteet myönnettävien määrärahojen puitteissa.

KAVIn tulossopimus 2017-2019 (pdf)

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

  • KAVIn toimintakertomus

KAVIn toimintakertomus 2016 (pdf)     
KAVIn toimintakertomus 2015 (pdf)     
KAVIn toimintakertomus 2014 (pdf)

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

  •  KAVIn talousarvioehdotus ministeriölle vuodelle

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

KAVIn talousarvioehdotus 2017 (pdf)
        

Arvioinnit ja selvitykset

  • Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla