Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka uusia ikärajoja tulee noudattaa kirjastoissa?
Ovatko kirpputorien myyjät ilmoittautumisvelvollisia?
Voinko esittää elokuvan koululaisille?
Mitä elokuvia vauvakinoissa (babybio) voi esittää?
Pitääkö pystyä todistamaan olevansa yli tietyn iän, jos ikää kysytään?
Voiko ikärajoista joustaa kun huoltaja on mukana?
Missä tv-ohjelmien ikärajamerkinnät ovat nähtävillä?
Miksei esimerkiksi ajankohtais- ja uutisohjelmia luokitella?
Miksi Call of Duty MW3 on K-18?
Saisinko minä pelata GTA IV:tä?
Missä kulkee laillisen ja laittoman aineiston raja?
Kuinka sarjamuotoista ohjelmaa käsitellään luokittelujärjestelmässä?

Kuinka uusia ikärajoja tulee noudattaa kirjastoissa?

Kirjastojen tulee muiden tarjoajien lailla noudattaa uusia ikärajoja. Kirjastojen ei tarvitse ilmoittautua Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tarjoajarekisteriin, koska kirjastot eivät toimi taloudellisessa tarkoituksessa. Uusi kuvaohjelmalaki edellyttää kirjastoilta kuitenkin seuraavat toimenpiteet:

Kirjaston lainausjärjestelmään tulee syöttää uudet ikärajat, niin että 11- ja 13-vuotiaille sallitut nimikkeet muutetaan yli 12-vuotiaille sallituiksi ja yli 15-vuotiaille sallitut nimikkeet muutetaan yli 16-vuotiaille sallituiksi.

Kirjasto ei saa luovuttaa tallenteita ikärajaa nuoremmalle asiakkaalle vaikka asiakas olisi täysi-ikäisen seurassa. Aikuinen asiakas voi kuitenkin itse lainata tallenteen. Ikärajajousto koskee siis ainoastaan julkista esittämistä, ei tallenteiden lainaamista.

Kirjaston tulee noudattaa uusia ikärajoja, mutta hyllyissä olevia tallenteita ei tarvitse merkitä uudelleen. Tämä koskee sekä tarkastettuja (pyöreä) että tarkastamattomia (neliö) ikärajoja.

Kirjaston tulee tiedottaa uusista ikärajoista, esimerkiksi julisteilla ja jakamalla esitteitä ohjelmien ja pelien lainaajille. Esitteiden ensisijainen kohderyhmä on huoltajat.

Voit ladata sähköisiä esitteitä Julkaisut-sivulta. Voit myös tiedottaa muutoksesta tällä tulostettavalla A4:lla.

Ovatko kirpputorien myyjät ilmoittautumisvelvollisia?

Kuvaohjelmia säännöllisesti ja taloudellisessa tarkoituksessa tarjoavan on ilmoittauduttava kuvaohjelman tarjoajaksi. Satunnainen tarjonta ei siis ole valvontamaksuvelvollisuutta muodostavaa toimintaa.

Jos myyntipaikassa tarjotaan vaihteleva määrä kuvatallenteita (muun käytetyn tavaran ohessa), ei maksuvelvollisuutta synny. Jos sen sijaan jollakin myyntipöydällä on tarjolla jatkuvasti suuri määrä kuvatallenteita ja pöydän tarjonta on valtaosin tallenteita, muuttuu tilanne. Tällaisessa tapauksessa toiminta on niin ammattimaista, että sitä voi pitää säännöllisenä ja taloudellisessa tarkoituksessa harjoitettavana.

Kirpputorin pitäjä on valvontamaksuvelvollinen, jos hän on se, joka vastaanottaa tallenteista maksun ja näin ollen ”luovuttaa” tallenteen asiakkaalle. Jos pöydällä on oma rahastus, on valvontamaksuvelvollisuus pöydän vuokraajalla.

Tallenteiden myynnin osalta vuosittainen valvontamaksu on 100 euroa ja se koskee koko toimipaikkaa (ei yksittäisiä pöytiä). Vaikka valvontamaksuvelvollisuus ei täyttyisikään, on tallenteissa oltava asianmukaiset ikärajamerkinnät, eikä tallennetta ei saa luovuttaa ikärajaa nuoremmalle.

Voinko esittää elokuvan koululaisille?

Minulla on elokuva, jossa ei lue ikäsuositusta. Harkitsen sen näyttöä 2. luokalle opetusmateriaalina. Elokuva on vuoden 1956 Kymmenen käskyä.

Ikärajat eivät ole suosituksia vaan sitovia ikärajoja. Vanhoissa tallenteissa ikärajamerkinnät saattavat olla puutteelliset tai väärät. Löydät elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien ikärajan Ikärajat.fi-tietokannastamme.

Tämä kyseinen elokuva on luokiteltu vuonna 2012, ja sen ikäraja on 12 vuotta, sillä elokuvan luokittelija on arvioinut sen olevan väkivaltainen ja ahdistava. Elokuvaa ei siis tule katsella koulussa 2. luokan oppilaiden kanssa.

Kouluissa ei saa joustaa elokuvien ikärajoista, vaan harkinta ikäjouston käytöstä tulee jättää oppilaiden ensisijaisille kasvattajille.

On myös hyvä muistaa, että elokuvia ei saa esittää koulussa ilman asianmukaista maksullista esityslupaa. Lisätietoa elokuvalisensseistä löydät esimerkiksi Koulukinoyhdistyksen sivuilta.

Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa (Koulukino)

Mitä elokuvia vauvakinoissa (babybio) voi esittää?

Vauvaystävällisissä elokuvanäytöksissä voidaan lain mukaan esittää vain kaikille sallittuja elokuvia. Elokuvateattereiden ja kirjastojen vauvaystävällisten näytösten markkinoinnissa ja käytänteissä havaittiin virheellisiä ohjeistuksia koskien alle 2-vuotiaiden lasten läsnäoloa.

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) määritellyn joustosäännön mukaan ohjelman voi julkisesti esittää enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa 7, 12 tai 16 nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa. Esimerkiksi yli 7-vuotiaille sallittuihin elokuviin voi vanhemman seurassa päästä vähintään 4-vuotias lapsi, mutta ei 0-3-vuotias.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti muistuttaa, että uuden kuvaohjelmalain mukaan erilaisissa vauvakinoissa voidaan esittää ainoastaan kaikille sallittuja (S) elokuvia. Kuvaohjelmalaki on hengeltään lastensuojelulaki. Elokuvien ja muiden kuvaohjelmien luokittelu perustuu arvioon siitä, onko ohjelmassa sellaista väkivaltaista, seksuaalista, ahdistusta aiheuttavaa tai muuta vastaavaa sisältöä, joka voi mahdollisesti vaikuttaa haitallisesti tiettyä ikää nuoremman lapsen kehitykseen. Esimerkiksi ikärajan 7 perusteena on useimmiten joko elokuvan sisältämä lievä väkivalta tai pelkoa herättävät ääni- tai kuvatehosteet. Ikäraja ei kuitenkaan kerro mitään siitä, onko kyseinen ohjelma lapsille tai aikuisille tarkoitettu. Myös aikuisille suunnatut elokuvat sallitaan kaikenikäisille, mikäli niissä ei ole lapsille haitallisia sisältöjä.

Se, että vauva tai taaperoikäinen lapsi ei pysty seuraamaan elokuvan juonta, ei suojaa heitä elokuvien voimakkailta kohtauksilta. Päinvastoin, tunnevoimaiset visuaaliset kuvastot ja äänimaailmat tunkeutuvat lapsen mieleen sellaisinaan, eivätkä ole vanhemman kanssa puheen kautta jaettavissa. Pienillä lapsilla ei ole riittäviä välineitä käsitellä elokuvien väkivaltaisia, seksuaalisia tai ahdistavia sisältöjä. Koska vauvaystävälliset näytökset on suunnattu vanhemmille ja alle 2-vuotiaille, niissä voidaan esittää ainoastaan kaikille sallittuja (S) elokuvia.

Pitääkö pystyä todistamaan olevansa yli tietyn iän, jos ikää kysytään?

Toki olisi hyvä asia, että jokin kuvallinen henkilökortti löytyisi, mutta myyjä voi myös muulla tavalla pyrkiä varmistamaan henkilön iän. Myyjä voi olla myymättä/vuokraamatta tuotetta, jos ostajan ikä ei vaikuta riittävältä.

Voiko ikärajoista joustaa kun huoltaja on mukana?

Julkisissa esityksissä voidaan ikärajoista joustaa kolme vuotta silloin kun lapsi on täysi-ikäisen seurassa. Tallenteita ei julkisesti saa tarjota, myydä, lainata tai vuokrata ikärajaa nuoremmalle.

Päivittäistavarakauppa ry:n tiedote 17.12.2013: Kauppa suhtautuu vakavasti myytävien elokuvien ikärajoihin ja ikärajavalvontaan

Missä tv-ohjelmien ikärajamerkinnät ovat nähtävillä?

Kaikkien luokiteltujen ohjelmien alussa lähetetään ikärajaa osoittava tunnus (S, 7, 12, 16, 18) ja haitallisuussymbolit. Kaupalliset kanavat lähettävät ikärajatunnuksen ja sisältösymbolin myös mainoskatkon jälkeen. Merkintöjen kesto on ohjelman alkaessa viisi sekuntia ja katkojen jälkeen vähintään kolme sekuntia. Opetus-, sivistys-, kulttuuri-, musiikki-, urheilu-, visailu-, harrastus-, keskustelu-, ajankohtais- ja uutisohjelmia ei tarvitse luokitella, joten niiden yhteydessä ei myöskään esitetä ikärajamerkintöjä.

Luokiteltujen ohjelmien ikärajat löytyvät KAVIn ikärajatietokannasta. Jos jollain ohjelmalla ei ole ikärajamerkintöjä ja sitä ei ole vapautettu luokittelusta sisällön perusteella, ota yhteys Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin ja ilmoita puuttuvista merkinnöistä tällä lomakkeella.

Ikärajamerkintöjä voi etsiä myös kanavan nettitelevisiosta: Yle Areena ja Ruutu.fi näyttävät ikärajat suluissa ohjelman nimen yhteydessä, ja Katsomo.fi näyttää ikärajan symbolina ohjelmatietojen yhteydessä. Tv-yhtiöt noudattavat tilausohjelmapalveluissaan samoja tunnuksia ja symboleja kuin kuvaohjelmien tv- lähetysten yhteydessä.

Miksei esimerkiksi ajankohtais- ja uutisohjelmia luokitella?

Uutisissa on usein hyvinkin raakoja kohtauksia, joita näytetään televisiossa keskellä päivää ja mahdollisesti heti lastenohjelmien perään. Todelliset raakuudetko ovat vähemmän haitallisia kuin fiktiiviset?

Toki dokumentaariset raakuudet voivat olla yhtä haitallisia kuin fiktiivisetkin. Uutis- ja ajankohtaisohjelmien vapauttamisella ennakkotarkastamisesta/luokittelusta on pitkät perinteet. Kuvaohjelmalain perusteluissa todetaan melko ylimalkaisesti, että "tällaisten kuvaohjelmien (= uutis- ja ajankohtaisohjelmat) luokittelua ei voida pitää ehdotetun lain pääasiallisten tavoitteiden, eli sananvapauden rajoittamisen lasten suojelemiseksi välttämättömistä syistä kannalta tarpeellisena."

Sen taustalla lienee ajatus, että vapaa tiedonvälitys on demokraattisessa yhteiskunnassa niin tärkeä asia, ettei sitä pidä rajoittaa muuten, kuin aivan poikkeuksellisissa tapauksissa. Samaa logiikkaa noudatetaan myös rikoslaissa, jossa kielletään raakaa väkivaltaa sisältävien tallenteiden levittäminen, mutta levittäminen voidaan sallia, jos se on perusteltua tiedonvälityksen vuoksi.

Ylilyöntejä joskus sattuu, mutta televisiokanavat toki noudattavat käytäntöä, jossa uutisten lähetysajankohta määrää jossain määrin uutisten kuvamateriaalin sisällön.

Tämä on kuitenkin asia, johon aina voidaan lainsäädännöllä puuttua, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Lainsäädännön muutokset ovat tietysti maan hallituksen ja ministeriöiden käsissä.

Miksi Call of Duty MW3 on K-18?

Minkä takia Call of Duty MW3 on K-18? Mitkä perusteet sille ovat, koska peli on melkeinpä täysin samanlainen kuin Battlefield 3, joka on K-16.

Suurimmassa osassa peleistä käytetään yleiseurooppalaisen ikärajaluokittelujärjestelmän (PEGI) mukaista ikämerkintää. Pelien ikärajat ja niiden perusteet löytyvät PEGI-tietokannasta: www.pegi.info.

Call of Duty MW3 -pelin ikärajan 18 perusteena on erittäin voimakas väkivalta, tappaminen ilman perusteltua syytä ja väkivallan kohdistuminen myös puolustuskyvyttömiin ihmisiin. Battlefield 3 pelin 16-ikärajan perusteena on realistinen väkivalta. Väkivallan keskeinen ero näiden pelien kohdalla on siis siinä, että Battlefield-pelissä väkivalta on sotilaiden välistä ja siinä kontekstissa perusteltua, kun taas Call of Duty -pelissä väkivalta kohdistuu myös siviilihahmoihin.

Saisinko minä pelata GTA IV:tä?

Moi! Olen 9-v. Saisinko minä pelata GTA IV:tä, vaikka se onkin 18-vuotiaille? Äiti kyllä on vieressä katsomassa kun pelaan, mutta saisinko minä pelata sitä jos en tapa siinä tai tee mitään pahaa?

Pelien ikärajat ovat sitovia, eli niitä täytyy noudattaa. Alle 18-vuotiailta kielletyt pelit on todellakin tarkoitettu vain aikuisille, eikä niitä saa luovuttaa alaikäisille. Kyseisen Grand Theft Auto IV -pelin ikärajan 18 perusteena on sen sisältämä erittäin voimakas väkivalta, perusteeton tappaminen sekä väkivalta joka voi kohdistua myös puolustuskyvyttömiin ihmishahmoihin. Ikärajan perusteena on myös pelin sisältämä huumeidenkäytön glamorisointi.

Vain pieni osa digitaalisista peleistä (n. 5 %) on tähän mennessä luokiteltu alle 18-vuotiailta kielletyiksi, kun taas noin puolet peleistä on sallittu kaikenikäisille. Pelivalikoimasta löytyy siis varmasti paljon sellaisia hyviä pelejä, jotka eivät ole sisältöjensä puolesta 9-vuotiaalle haitallisia.

Pelien ikärajoista ja niiden perusteista löytyy tietoa osoitteesta www.pegi.info. Kannattaa tutustua myös peliraati.fi-sivustoon, jonne vanhemmat voivat kirjoittaa arvioita yhdessä lastensa kanssa pelaamistaan peleistä.

Missä kulkee laillisen ja laittoman aineiston raja?

Mikään viranomainen ei voi enää nykyään ennakolta kieltää tai estää kuvatallenteen esittämistä tai levittämistä, mutta kaikissa yleisölle tarjottavissa kuvaohjelmissa on oltava kuvaohjelmalaissa määrätyt ikärajamerkinnät.

Täysi-ikäisille saa esittää luokittelematta ohjelmia, jotka on tarkoitettu yksiselitteisesti vain täysi-ikäisille, mutta niissä tulee olla ikärajamerkintä 18, eikä niitä saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Jälkikäteen voidaan levittämiseen tai esittämiseen puuttua, jos tuomioistuin katsoo, että on tarjottu (= levitetty tai esitetty) ohjelma, joka sisältää rikoslaissa kiellettyä aineistoa eli raakaa väkivaltakuvausta tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa aineistoa.

Read MoreSen arvioiminen minkälainen sisältö on rikoslaissa mainittua raakaa väkivaltaa tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa, on tuomioistuimen tehtävä.

Rikoslaki 17 luku (linkki lakiin)

17 § (17.6.2011/713) Väkivaltakuvauksen levittäminen

Joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai levittää tai muulla tavoin tarjoaa tai pitää saatavilla taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita kuvaohjelmia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita tai tiedostoja, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava väkivaltakuvauksen levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai muun kuvaohjelman tai tallenteen tai tiedoston tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pidettävä perusteltuna.

18 § (9.7.2004/650) Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana taikka muulla tavoin tarjoaa tai asettaa saataville, pitää saatavilla, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään:

1) lasta,
2) väkivaltaa tai
3) eläimeen sekaantumista,

on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

(20.5.2011/540) Yritys on rangaistava.

Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta.

Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi.

Kuva tai kuvatallenne on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellisuuspohjainen, jos se on valmistettu tilanteesta, jossa lapsi on tosiasiallisesti ollut sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena, ja todenmukainen, jos se erehdyttävästi muistuttaa valokuvaamalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa tai kuvatallennetta tilanteesta, jossa lapsi on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena.

Todellisuuspohjaisen ja todenmukaisen määritelmiä sovelletaan vastaavasti 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. (20.5.2011/540)

18 a § (9.7.2004/650) Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä:

1) lapsi on erityisen nuori,
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi,
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai
4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Kuinka sarjamuotoista ohjelmaa käsitellään luokittelujärjestelmässä?

OHJE 2.2.2012: Sarjamuotoisen ohjelman ja tallenteisiin sisältyvän lisämateriaalin luokittelu

Sarjat

Kaikkia sarjamuotoisia ohjelmia voidaan luokitella samalla periaatteella, vaikka MEKU-luokitteluohjelmistossa lajityyppinä on, ainakin toistaiseksi, vain tv-sarja.

Esimerkki:
Tom & Jerry -lyhytelokuvia tarjotaan tallenteena. Kooste voidaan käsitellä kuin televisiosarja, eli tehdä siitä Tom & Jerry -niminen isäntäohjelma, ja jokainen tallenteeseen sisältyvä lyhytelokuva luokitellaan kuin sarjan jakso. Toinen vaihtoehto käsitellä tällaisia itsenäisten ohjelmien koosteita (jossa jokaisessa jaksossa on itsenäinen tarina), on tehdä kustakin lyhytelokuvasta itsenäinen luokittelu. Tällöin niitä ei kytketä toisiinsa isäntäohjelmalla, vaan ne näkyvät tietokannassa itsenäisinä kuvaohjelmina.

Lisämateriaalit

Useita kuvaohjelmia sisältävästä koosteesta saa tehdä yhden luokittelun (= 9 euroa) ainoastaan silloin, kun luokitellaan tallenteiden lisämateriaaleja (bonukset ja ekstrat). Tällöin kaikki yhteen julkaisuun/tallenteeseen (boksiin tai yksittäisen elokuvan tallenteeseen) sisältyvät ekstrat luokitellaan yhdellä ”luokittelulomakkeella” ja synopsiskenttään eritellään ekstrojen sisältö. Ekstran ”kokonaisikäraja ja sisältösymboli(t)” määräytyvät kaikkien ekstrojen perusteella ja ekstran kestoksi tulee kaikkien ekstrojen yhteiskesto.

Esimerkki:
Alkuperäinen nimi: Triple Movie Collection: True Grit. Once Upon a Time in the West. Shane (extra) Synopis: Trailerit: Ruma Ankanpoikanen , 1:55/S, Tuntematon sotilas, 2:35/12, V, Koirankynnen leikkaaja, 1:25,/S, poistettuja kohtauksia, vaihtoehtoinen loppu, Näin tehtiin elokuva the True Grit jne.

Lisämateriaaliin sisältyvät trailerit voi toki luokitella itsenäisinä kuvaohjelmina, mutta silloin niistä peritään normaalisti 9 euron järjestelmän käyttömaksu.

Jos trailerista on itsenäinen luokittelupäätös, sitä ei tarvitse jokaisen lisämateriaalikoosteen yhteydessä luokitella uudelleen. Sen sijaan, jos traileri luokitellaan osana lisämateriaalikoostetta, se pitää luokitella uudelleen.

Lisämateriaaliin sisältyviä trailereita ei tarvitse luokitella, jos niistä on voimassaoleva luokittelupäätös (1.1.2012 jälkeen tehty), mutta tuolloin niiden kesto, ikäraja ja sisältösymbolit on merkittävä synopsiskenttään ja niiden ikäraja vaikuttaa myös tallenteen ikärajaan.

Lisämateriaalia luokiteltaessa lisämateriaali-nimikenttään kirjoitetaan aina pääkuvan nimi, eli boksin nimi tai elokuvan nimi, ja sen jälkeen sulkeisiin (extra).

Esimerkki:
Accidental Tourist, The (extra), Addams Family, The. Volume 1 (extra)