Harjoittelu ja siviilipalvelus

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikköön voi hakeutua korkeakouluharjoitteluun tai siviilipalvelukseen. Tutustu alla tehtävien sisältöön ja vaatimuksiin.

Korkeakouluharjoittelija (Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö)

KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, jonka tehtävä on elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttäminen, niihin liittyvä tutkimus sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta ja mediakasvatuksen edistäminen. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön tehtävänä on edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä, tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista sekä hoitaa kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyt luokittelu- ja valvontatehtävät. Yksikkö vastaa myös kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta. Yksikössä mm. valvotaan kuvaohjelmien luokittelua, ikämerkintöjä ja ikärajojen noudattamista.

Harjoittelijan keskeisimmät tehtävät:
Harjoittelija avustaa kuvaohjelmalaissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamisessa, erityisesti kuvaohjelmia tarjoavien valvonnassa.

Harjoittelu sisältää mm. kuvaohjelmiin liittyvän aineiston keräämistä ja tilastollista käsittelyä sekä tulosten analysointiin ja raportointiin osallistumista. Lisäksi harjoittelija avustaa tarpeen mukaan muissa yksikön tehtävissä tarkemman harjoittelusuunnitelman mukaisesti.

Harjoittelijalta edellytämme:
Tehtävä sopii korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka on opiskellut oikeus- tai hallintotiedettä tai muuta soveltuvaa alaa pääaineena tai ammattiopintoina. Työtehtävät edellyttävät hyviä tietoteknisiä taitoja, tilastollisten menetelmien hallintaa, kokemusta taulukkolaskentaohjelman käytöstä sekä sujuvaa suomen kielen kirjallista ilmaisua. Lisäksi työtehtävät edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön.

Kiinnostus elokuviin, televisio-ohjelmiin sekä muihin kuvaohjelmiin katsotaan eduksi.

Harjoittelun pituus: 3 kk.

Harjoittelun ajankohta: Harjoittelun aloitusajankohta on mieluiten syyskuun alku 2019.

Harjoittelijan palkkaus: Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuussa. Oppilaitokselta saatu tuki on toivottava, mutta ei pakollinen.

Haku päättyy: 16.5.2019 klo 16.00

Paikkaa haetaan Valtiolle.fi-palvelun kautta. Älä lähetä hakemusta yhteyshenkilölle tai muihin sähköpostiosoitteisiin.

Yhteyshenkilö:
Maarit Pietinen
puhelin: 0295 338 002
sähköpostiosoite: maarit.pietinen@kavi.fi

Yhteyshenkilö vastaa mahdollisiin kysymyksiin keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.

Työpaikan osoite:
Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki, www.kavi.fi/meku 
 

Korkeakouluharjoittelija (viestintä)

KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) tehtäviä ovat mediakasvatuksen kansallinen edistäminen ja kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. MEKU toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan liittyvää tutkimusta, seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

Harjoittelijan keskeisimmät tehtävät:
Harjoittelija avustaa KAVIn mediakasvatustiimiä monipuolisissa viestintä- ja tiedotustehtävissä. Harjoittelu sisältää valtakunnallisiin teemaviikkoihin (Mediataitoviikko, Peliviikko) liittyviä viestinnällisiä tehtäviä. Lisäksi harjoittelija osallistuu kansainvälisen EU-konferenssin viestintään ja avustaa tarpeen mukaan muissa yksikön tehtävissä tarkemman harjoittelusuunnitelman mukaisesti.

Harjoittelijalta edellytämme:
Tehtävä sopii korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka on opiskellut viestintää, mediakasvatusta, kasvatustiedettä tai muuta soveltuvaa alaa pääaineena tai ammattiopintoina. Työtehtävät edellyttävät sujuvaa suomen ja englannin kirjallista ilmaisua, nopeaa uuden oppimista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön.

Toivomme hakijoilta kokemusta tiedottamis- ja kirjoitustehtävistä, verkkosivujen päivittämisestä sekä sosiaalisen median sovelluksista. Kuvankäsittelyn perusteiden hallitseminen ja kiinnostus mediakasvatukseen katsotaan eduksi.

Harjoittelun pituus: 3 kk.

Harjoittelun ajankohta: Harjoittelun aloitusajankohta on mieluiten elokuussa 2019, viimeistään 2.9.2019.

Harjoittelijan palkkaus: Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuussa. Oppilaitokselta saatu tuki on toivottava, mutta ei pakollinen.

Haku päättyy: 30.4.2019 klo 16.00

Paikkaa haetaan Valtiolle.fi-palvelun kautta. Älä lähetä hakemusta yhteyshenkilölle tai muihin sähköpostiosoitteisiin.

Yhteyshenkilö:
Julia Alajärvi, projektipäällikkö
puhelin: +358 50 434 4229
sähköpostiosoite: julia.alajarvi@kavi.fi

Työpaikan osoite:
Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki, www.kavi.fi/meku
 

Siviilipalvelus: Assistentti mediakasvatuksen edistämiseen

KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) tehtäviä ovat mediakasvatuksen kansallinen edistäminen ja kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. MEKU toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan liittyvää tutkimusta, seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

MEKU mm. koordinoi kahta suurta kansallista mediakasvatuskampanjaa, Mediataitoviikkoa ja Peliviikkoa. Työ MEKUssa tarjoaa aitiopaikan mediakasvatuksen edistämiseen sekä kokemuksia monenlaisten tapahtumien järjestämisestä, viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Keskeisimmät työtehtävät:      
Tehtäviin kuuluu osallistuminen mm. MEKUn tapahtumien, hankkeiden ja tiedotuskampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen, sisältöjen luominen Mediataitokoulu.fi-sivustolle, yhteydenpito sidosryhmiin ja viestintä sosiaalisessa mediassa.

Tehtävään valittava osallistuu tarkemman suunnitelman mukaisesti myös muihin KAVIn tehtäviin.

Hakijalta edellytämme:
Korkeakoulututkintoa tai meneillään olevia korkeakouluopintoja, pääaineena mediakasvatus, kasvatustiede, viestintä tai muu soveltuva tieteenala.

Työtehtävät edellyttävät yhteistyökykyä, erinomaista suomenkielen ja hyvää englanninkielen taitoa, kirjallista ilmaisua ja esiintymiskykyä, organisointikykyä sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Avoimien paikkojen määrä: 1

Palvelus voi alkaa: heti tai sopimuksen mukaan

Yhteyshenkilö:
Saara Salomaa, erityisasiantuntija
puhelin: 0295 338 014 tai 050 577 5899
sähköpostiosoite: saara.salomaa@kavi.fi

Työpaikan osoite:
Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki