Harjoittelu ja siviilipalvelus

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikköön voi hakeutua korkeakouluharjoitteluun tai siviilipalvelukseen. Tutustu alla tehtävien sisältöön ja vaatimuksiin.

Harjoittelu mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikössä

HUOM: Vuoden 2017 harjoittelupaikat on täytetty.

KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) tehtäviä ovat mediakasvatuksen kansallinen edistäminen ja kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. MEKU toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan liittyvää tutkimusta, seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

Harjoittelijan keskeisimmät tehtävät:      
Keväällä harjoittelija mm. osallistuu Mediataitoviikon toteutumisen arviointiin, MEKUn tapahtumien järjestämiseen ja luo sisältöjä Mediataitokouluun.

Syksyllä harjoittelija mm. osallistuu Mediataitoviikon valmisteluun ja koordinointiin, luo sisältöjä Mediataitokouluun sekä osallistuu kansallisen Mediakasvatusfoorumin valmisteluun ja toteuttamiseen.

Harjoittelijat osallistuvat tarkemman harjoittelusuunnitelman mukaisesti myös muihin MEKUn tehtäviin.

Harjoittelijalta edellytämme:
Tehtävä sopii maisteriopintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka on opiskellut mediakasvatusta, kasvatustiedettä, viestintää tai muuta soveltuvaa tieteenalaa pääaineena. Työtehtävät edellyttävät hyvää yhteistyökykyä, kirjallista ilmaisua, organisointikykyä ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Haettavien harjoittelijoiden määrä:

Harjoittelun pituus: n. 3 kk. Harjoittelun pituus määräytyy harjoittelijalle myönnetyn tuen perusteella, ja se voidaan mahdollisesti toteuttaa myös pidempänä osa-aikaisena jaksona opiskelijan toiveen mukaan.

Harjoittelun ajankohta:

Harjoittelijan palkkaus: Oppilaitoksen myöntämän tuen mukaan.

Haku päättyy:

Yhteyshenkilö:
Saara Salomaa, erityisasiantuntija
puhelin: 0295 338 014 tai 050 577 5899
sähköpostiosoite: saara.salomaa@kavi.fi

Työpaikan osoite:
Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki
www.kavi.fi/meku

 

Siviilipalvelus: Assistentti mediakasvatuksen edistämiseen

KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) tehtäviä ovat mediakasvatuksen kansallinen edistäminen ja kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. MEKU toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan liittyvää tutkimusta, seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

MEKU mm. koordinoi kahta suurta kansallista mediakasvatuskampanjaa, Mediataitoviikkoa ja Peliviikkoa. Työ MEKUssa tarjoaa aitiopaikan mediakasvatuksen edistämiseen sekä kokemuksia monenlaisten tapahtumien järjestämisestä, viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Keskeisimmät työtehtävät:      
Tehtäviin kuuluu osallistuminen mm. MEKUn tapahtumien, hankkeiden ja tiedotuskampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen, sisältöjen luominen Mediataitokoulu.fi-sivustolle, yhteydenpito sidosryhmiin ja viestintä sosiaalisessa mediassa.

Tehtävään valittava osallistuu tarkemman suunnitelman mukaisesti myös muihin KAVIn tehtäviin.

Hakijalta edellytämme:
Korkeakoulututkintoa tai meneillään olevia korkeakouluopintoja, pääaineena mediakasvatus, kasvatustiede, viestintä tai muu soveltuva tieteenala.

Työtehtävät edellyttävät yhteistyökykyä, erinomaista suomenkielen ja hyvää englanninkielen taitoa, kirjallista ilmaisua ja esiintymiskykyä, organisointikykyä sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Avoimien paikkojen määrä: 1

Palvelus voi alkaa: heti tai sopimuksen mukaan

Yhteyshenkilö:
Saara Salomaa, erityisasiantuntija
puhelin: 0295 338 014 tai 050 577 5899
sähköpostiosoite: saara.salomaa@kavi.fi

Työpaikan osoite:
Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki