3.6.2019

Fox -televisiokanavan ohjelmamainoksia uudelleenluokiteltu – osan ikäraja nousi

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on saamansa yleisöpalautteen perusteella 3.6.2019 uudelleenluokitellut kymmenen kappaletta Fox -kanavalla esitettyä televisio-ohjelmien ennakkomainosta.

Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut ohjelmamainosten ikärajat aikavälillä 26.11.-20.12.2018. Ikärajaltaan kaikille sallituiksi arvioituja olivat FIN-FOX The Passage_Important_5s,  FIN_NG Valley of the Boom_Before_30s, FIN_FOX The Orville ID2_5s sekä FIN_FOX Storage Wars Finland_Teaser_25s. Yli 7-vuotiaille sallituiksi oli arvioitu FIN_FOX 2019 REEL_30s, FIN_FOX+ January_Promo_30s ja FIN_FOX The Orville_Hope_30s, joiden kaikkien osalta luokittelija perusteli ikärajaa 7 ohjelmamainosten sisältämällä ahdistavuudella ja väkivallalla. Yli 12-vuotiaille sallituiksi oli luokiteltu ohjelmamainokset FIN_FOX 2019 REEL_60s, FIN_FOX The Passage_Viral_30s ja FIN_FOX Conspiracy of Silence_Promo_30s, joista kaksi ensimmäistä sai ikärajan sekä väkivallan että ahdistavuuden perusteella, kolmas pelkän ahdistavuuden perusteella.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti piti kaikille sallittujen ja yli 12-vuotiaille sallituiksi arvioitujen ohjelmamainosten ikärajat ennallaan. Sen sijaan yli 7-vuotiaille arvioiduista vain The Orville Hope -ohjelmamainoksen ikäraja pysyi ennallaan. FIN_FOX 2019 REEL_30s ja FIN_FOX+ January_Promo_30s nousivat molemmat ikärajaan 12. KAVIn mukaan FIN_FOX 2019 REEL_30s ohjelmamainoksessa on nopeatempoista, irralliseksi jäävää ahdistavaa sisältöä sekä väkivaltainen päälleajo. FIN_FOX+ January –promon  ikärajan 12 nosti ahdistavuus, etenkin lapsiin kohdistuva yliluonnollinen uhka.