Fox -televisiokanavan ohjelmamainoksia uudelleenluokiteltu - ikärajat pysyivät ennallaan

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on saamansa yleisöpalautteen perusteella 17.12.2018 uudelleenluokitellut viisi kappaletta Fox -kanavalla esitettyä televisio-ohjelmien ennakkomainosta.

 Luotu: 17.12.2018 13:40

Kuvaohjelmaluokittelija oli 19.10.2018 arvioinut 9-1-1 -sarjan toisen tuotantokauden toisen jakson mainoksen ikärajaksi 12, perusteenaan ahdistus. The Walking Dead -sarjan yhdeksännen tuotantokauden kolmannen jakson mainoksen ikärajaksi luokittelija oli antanut 12, perusteinaan ahdistavuus ja väkivalta. Myös FinFox Brand Promo This Fall (2018) -nimiselle mainokselle kuvaohjelmaluokittelija antoi ikärajan 12, niin ikään ahdistavuuden ja väkivallan perusteella. Samoilla perusteilla myös The Gifted -sarjan toisen tuotantokauden Shoutout teaseri sai ikärajan 12. Mars -sarjan teaserin ikärajaksi luokittelija oli arvioinut 7, perusteinaan väkivalta ja ahdistavuus.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti piti ikärajat ennallaan. KAVI:n arvion mukaan 9-1-1 -ohjelman trailerissa on katastrofin uhkaan liittyvää ahdistavuutta. Myös The Walking Dead -sarjan ikärajasta KAVI oli samaa mieltä uhkaavan tunnelman ja väkivallan perusteella. FinFox Brand Promon ikärajaa KAVI perusteli sen sisältämillä nopeatempoisilla väkivaltavälähdyksillä, uhkaavuudella ja kauhutehosteilla. The Gifted -sarjan toisen tuotantokauden Shoutout teaserille ikärajan 12 perusteeksi riitti KAVIn arvion mukaan pelkkä väkivalta. KAVI piti ennallaan myös Mars -sarjan teaserin ikärajan, perusteinaan mainoksen sisältämä lyhytkestoinen väkivaltaviite ja lievä uhkaavuus.