Kuvaohjelmalautakunta

Kuvaohjelmalautakunta on muutoksenhakuelin, joka käsittelee Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemistä kuvaohjelman luokittelupäätöksistä tehdyt valitukset. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kuvaohjelmalautakunta toimikaudella 1.4.2018–31.3.2021 (Päätös tehty Valtioneuvoston yleisintunnossa 15.3.2018)

Puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck
Varapuheenjohtaja:varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitusneuvos Joni Hiitola
Jäsen: kasvatustieteen tohtori Reijo Kupiainen (filosofian tohtori Heta Mulari)
Jäsen: lääketieteen tohtori Riikka Riihonen (erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen)
Jäsen: kasvatustieteen tohtori Satu Valkonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi)
Jäsen: filosofian tohtori, tutkija Jaakko Seppälä (henkilökohtainen varajäsen filosofian tohtori, tohtoritutkija Outi Hupaniittu)

Valituksen käsittely kuvaohjelmalautakunnassa

Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunnan on käsiteltävä valitus kiireellisenä.

Kuvaohjelmalautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Muista jäsenistä ja varajäsenistä tulee osan olla perehtyneitä lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään. Lautakunta voi käyttää apunaan asiantuntijoita.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin perehtynyt jäsen ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä. Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, joka on valittajalle edullisempi.