API

Ikärajojen luokittelujärjestelmälle on olemassa kyselyrajapinta, jota voi vapaasti käyttää sellaisenaan tai ulkopuolisen palvelun osana.

Syntax:

http://luokittelu.kavi.fi/agelimit/{query}[?type={programType}][&type={programType}]...[&count={n}]&directors={director name},{director name}

Esimerkki / example:

http://luokittelu.kavi.fi/agelimit/Alien (director's cut)?type=movie

palauttaa / returns:

[{"id":127043,"type":"movie","name":"Alien (director's cut)","nameFi":"Alien -kahdeksas matkustaja (director's cut)","country":[{"code":"US","name":"Yhdysvallat"},{"code":"GB","name":"Iso-Britannia"}],"year":2003,"directors":["Ridley Scott"],"productionCompanies":["20th Century Fox"],"duration":"01:55:49","durationInSeconds":6949,"agelimit":16,"warnings":["fear","violence"]}]

Esimerkki / example:

Hakua voi rajata ohjelmatyypillä ja/tai ohjelman ohjaajatiedoilla / You may limit the search with program data type and program directors

https://luokittelu.kavi.fi/agelimit/linnut?type=movie&directors=Alfred Hitchcock

palauttaa / returns:

[{"id":100235,"type":"movie","name":"BIRDS, THE","nameFi":"Linnut","nameSv":"Fåglarna","country":[{"code":"US","name":"Yhdysvallat"}],"year":1963,"directors":["Alfred Hitchcock"],"productionCompanies":["Alfred J. Hitchcock Productions, Universal,"],"duration":"01:59:29","durationInSeconds":7169,"agelimit":16,"warnings":["anxiety"]}]

Ohjelmaa voi hakea myös järjestelmän sisäisellä id-numerolla / you may also search programs with their internal id-numbers

https://luokittelu.kavi.fi/agelimit/127043

Sisäinen id-numero näkyy myös luokittelujen rekisteröintimaksujen laskulla.

Lisätietoja voi kysyä / Further Information

Ville Sohn
tietojärjestelmävastaava
ville.sohn(at)kavi.fi