Kuvaohjelmaluokittelijoiden kertauskoulutus

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (Kuvaohjelmalaki, 3 luku, 13§). Kertauskoulutuksen voi suorittaa myös sen jälkeen, kun hyväksyminen on päättynyt. Laki ei siis edellytä hyväksynnän yhtäjaksoisuutta. Luokittelutunnukset IKLUun eivät kuitenkaan toimi katkon aikana.

Sähköinen luokittelujärjestelmä IKLU lähettää automaattisen muistutusviestin luokittelijalle puoli vuotta ennen luokitteluoikeuden päättymistä.

Kertauskoulutus sisältää ennakkotehtäviä ja yhden lähiopetuspäivän.

Kertauskoulutus sisältää lain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. KAVI määrää vaatimukset, jotka kertauskoulutuksen tulee täyttää. Kertauskoulutus sisältää ennakkotehtäviä ja yhden lähiopetuspäivän, johon läsnäolo on pakollinen. Lähipäivä koostuu luennoista sekä ryhmätyöskentelystä.

Katso maksujen suuruudet hinnastosta. Rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, on esitettävä kertauskoulutuspäivän aikana tai viimeistään ennen hyväksymisen hakemista.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennen lähipäivään osallistumista, kunkin koulutuksen yhteydessä erikseen mainittuna päivänä.

Kertauskoulutukset vuonna 2019

Torstaina 26.9.2019

Ilmoittautuminen on päättynyt.
Ennakkotehtävän palautus keskiviikkoon 18.9.2019.

Vuoden 2020 kertauskoulutuksen päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Koulutus: Erityisasiantuntija Hanna Happo, hanna.happo@kavi.fi, puh. 0295 338 011

Ilmoittakaa myös mahdolliset ruoka-aineallergianne ilmoittautumislomakkeella tarjoilua varten. Tarkempi kurssiohjelma ja koulutuspaikka kerrotaan ilmoittautuneille kutsukirjeen yhteydessä.