Mediakasvatus

MEKU toimii mediakasvatuksen asiantuntijaviranomaisena ja edistää mediakasvatuksen asemaa yhteiskunnassa.

MEKU edistää mediakasvatusta ja turvallista mediaympäristöä

MEKU tukee mediakasvatuksen toimintakulttuurin luomista ja pedagogiikan kehittämistä. Toimimme asiantuntijajäseninä työ- ja ohjausryhmissä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi toteutamme mahdollisuuksien mukaan kehittämiskokeiluja.

MEKU kehittää mediakasvatuksen käytäntöjä ja toimintamalleja. Tuemme kasvattajien mediakasvatusvalmiuksia muun muassa ylläpitämällä Mediataitokoulua. Sivusto tarjoaa tietoa mediakasvatuksesta ja lasten mediakulttuurista sekä materiaalia mediakasvatukseen.

MEKU vahvistaa alueellista mediakasvatusta. Tavoitteenamme on kerätä mediakasvatukseen liittyvää kokemustietoa ja saattaa alan eri toimijoita yhteen mediakasvatuksen edistämiseksi.

MEKU tukee monipuolisten ja turvallisten, lapsille suunnattujen mediasisältöjen tuottamista. Teemme aktiivista yhteistyötä media-alan toimijoiden kanssa. 

MEKU toimii yhteistyössä

MEKU on mediakasvatuksen kansallinen keskus ja tekee yhteistyötä alan eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Koordinoimme esimerkiksi Mediataitoviikkoa ja Kansallista pelipäivää, jotka kokoavat yhteen niin järjestöjä, yrityksiä, kunnan toimijoita kuin viranomaisia. Mediataitoviikon valtakunnalliseen suunnitteluun osallistuu vuosittain noin 40–50 organisaatiota ja Peliviikolla järjestetään satoja tapahtumia.

MEKU edistää ja mallintaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Järjestämme vuosittain Mediakasvatusfoorumin, joka tähtää uusien kumppanuuksien löytämiseen sekä tiedonvaihtoon mediakasvatustoimijoiden välillä.

MEKU nostaa suomalaista mediakasvatusta esille kansainvälisesti. Erityisesti pohjoismainen yhteistyö MEKUa vastaavien virastojen kanssa on vahvaa. Lisäksi osallistumme aktiivisesti nettiturvallisuutta edistävään INSAFE-verkostoon Finnish Safer Internet Centre -hankkeen myötä. MEKU koordinoi Finnish Safer Internet Centreä, johon kuuluvat myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset.

MEKU on asiantuntija

MEKU toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä. Käytännössä asiantuntijuus tarkoittaa esimerkiksi edustusta lukuisissa ohjaus- ja työryhmissä. Tarjoamme aktiivisesti asiantuntijapuheenvuoroja niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin seminaareihin. Mediakasvatusviranomaisena osallistumme erilaisten strategisten asiakirjojen valmisteluun ja kommentointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä MEKU antaa asiantuntijaviranomaisen lausunnon hakemuksista, joilla haetaan avustuksia valtakunnallisille mediakasvatushankkeille medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistämiseksi.

MEKU edistää toimialan tutkimusta ja toteuttaa itse selvityksiä. Vuosina 2012–2016 olemme toteuttaneet mm. kartoituksia suomalaisen mediakasvatuksen hankkeista, toiminnoista ja tutkimuksesta, toimintatutkimuksellisen Kuuluu kuvaan -hankkeen varhaiskasvatuksen mediakasvatuksen kehittämiseen, Lapsiperheiden mediakyselyn alle 12-vuotiaiden mediankäytöistä ja selvityksen lasten huoltajien ikärajoihin liittyvästä tietoisuudesta. Lisäksi olemme edustettuna Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmässä. Mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevaa tutkimusta tekee näkyväksi MEKUn ylläpitämä viitetietokanta osoitteessa medialiteracy.fi.

MEKU tiedottaa

MEKU lisää mediakasvatustietoisuutta. Nostamme julkisuuteen muun muassa tuoreita tutkimustuloksia lasten mediankäytöistä ja edistämme ikärajoista tiedottamista eri medioissa. Hyvä yhteistyö mediayritysten kanssa auttaa meitä tavoittamaan eri-ikäisiä kansalaisia.

MEKU osallistuu julkiseen keskusteluun. Osallistumme aktiivisesti keskusteluun muun muassa sosiaalisessa mediassa ja lehtien yleisönosastoilla. Pidämme myös Mediataitokoulun sivuilla omaa blogia, jossa nostamme esille mediakasvatukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä kirjoitamme asiantuntijatekstejä yhteistyökumppaneidemme julkaisuihin.

Facebookissa MEKU toimii osoitteissa fb.com/mediakasvatus sekä fb.com/mediataitokoulu, ja Twitterissä käytössä ovat tilit twitter.com/mekufi, twitter.com/ikarajat sekä twitter.com/mediataitokoulu.