Kutsu tutkimukseen lukion äidinkielen opettajille

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI etsii lukion äidinkielen opettajia osallistujiksi tutkimukselliseen ryhmäkeskusteluun. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja tukea lukion mediakasvatusta aiempaa paremmin.

Ryhmäkeskustelu toteutetaan verkossa 17.–21.9.2018. Keskustelu tapahtuu Facebookin suljetussa keskusteluryhmässä. Osallistuminen vaatii aikaa noin 15 minuuttia päivässä viiden päivän ajan. Keskusteluun voi osallistua joustavasti mihin aikaan päivästä tahansa. Osallistujat osallistuvat keskusteluun omilla nimillään, mutta aineisto anonymisoidaan niin, että tuloksia esiteltäessä yksittäistä osallistujaa ei voida tunnistaa.

Keskusteluun valitaan korkeintaan 12 vapaaehtoista, parhaillaan lukiossa työskentelevää opettajaa. Osallistujat saavat kiitokseksi vapaavalintaisen kirjan Suomalaisen kirjakaupan valikoimista (arvo korkeintaan 40€).

KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka edistää mediakasvatusta Suomessa.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tutkimuksesta:

Lauri Palsa

lauri.palsa@kavi.fi

projektitutkija

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti