Henkilöstö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]kavi.fi.

Apulaisjohtaja, tulosaluepäällikkö

Leo Pekkala  (virkavapaalla 1.7.2018 - 31.10.2020)
Sijainen Saara Salomaa (31.12.2020 asti), puhelin: 0295 338 014 tai 050 577 5899

Kuvaohjelmien tarjoaminen ja tarjoamisen valvonta

Osa kuvaohjelmista eli elokuvista, televisio-ohjelmista ja digitaalisista peleistä on ikärajaluokiteltava ennen niiden julkista tarjoamista eli esittämistä tai luovuttamista yleisölle. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö valvoo ikämerkintöjä ja ikärajojen noudattamista, ja ottaa vastaan ikärajamerkintöihin ja ikärajojen noudattamiseen liittyvää yleisöpalautetta.

Maarit Pietinen, ylitarkastaja, puhelin: 0295 338 002 , tavoitettavissa keskiviikosta perjantaihin.
Mirja Kosonen, kuvaohjelmavirkailija, puhelin: 0295 338 003
Arttu Nevanperä, asiantuntija, puhelin: 0295 338 017
Saara Halonen, toimistosihteeri

Kuvaohjelmien luokittelu, luokittelijoiden koulutus ja luokittelun valvonta

Luokittelua tekevät itsenäiset ja riippumattomat, mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat. MEKU valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa ja ottaa vastaa ikärajaluokitteluihin liittyvää yleisöpalautetta.

Leena Karjalainen, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 001
Teppo Esko, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 012
Hanna Happo, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 011
Saara Halonen, toimistosihteeri

Mediakasvatus

MEKUn mediakasvattajien tehtävänä on mediakasvatuksen edistäminen, lasten mediataitojen ja lapsille turvallisen mediaympäristön kehittäminen yhteistyössä muiden viranomaisten järjestöjen ja toimialan yhteisöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu asiantuntijuus lasten mediaympäristön kehitystä koskevissa asioissa, sekä toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen.

Saara Salomaa, apulaisjohtaja, puhelin: 0295 338 014 tai 050 577 5899
Tommi Tossavainen, suunnittelija, puhelin: 0295 338 010 tai 045 310 1412
Julia Alajärvi, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 009, 050 434 4229
Lauri Palsa, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 015, 050 411 6212
Tytti Viljanen, suunnittelija, puhelin: 0295 338 038
Anna Pöyhönen, projektipäällikkö, puhelin: 050 3135 844

Taloushallinto ja laskutus

Mirja Kosonen, kuvaohjelmavirkailija, puhelin: 0295 338 003
ks. KAVIn hallinto

Tietohallinto ja esitystekniikka

Luokittelujärjestelmään ja rekistereihin liittyvät ylläpito- ja kehitystehtävät sekä käyttäjien neuvonta ja koulutus. Esitystekniikkaan liittyvät asiat (mm. tiedostojen siirtoon, esitysformaatteihin ja muihin teknisiin kysymyksiin liittyvät asiat) sekä muut viraston ICT-asiat.

Ville Sohn, tietojärjestelmävastaava, puhelin: 0295 338 016 tai 050 433 5309
Jarno Lehtonen, ICT-suunnittelija, puhelin: 0295 338 013 tai 050 430 1546